retailers.2x Created with Sketch.
Solutions for Retailers >

A² Category Analytics

Analysoi tuoteryhmiä, tuotteita, aktiviteetteja ja kuluttajakäyttäytymistä yli 2 miljoonan kotitalouden tiedoilla

Ota yhteyttä

Hyödyt

Parempia tuloksia markkinan ja ostokäyttäytymisen ymmärtämisellä

Analyse² Category Analytics on tuoteryhmäjohtamisen työkalu yritykselle, joka uskoo vahvasti faktapohjaiseen päätöksentekoon. Nopea käyttöönotto, valmiiksi suunnitellut raporttipaketit ja työkalun helppokäyttöisyys mahdollistavat lisäksi sen, että hyötyjen konkretisoitumista ei tarvitse jäädä odottelemaan.

Nopea käyttöönotto
Työkalu on käytössänne viiveettä tilauksen jälkeen

Oma asiakasymmärrys
Hallitse omaa ja yrityksesi asiakasymmärrystä

Ajantasaista faktaa
Tieto on aina ajan tasalla ja luotettavaa

Paranna vaikutusmahdollisuuksiasi
Työkalun avulla parannat mahdollisuuksiasi vaikuttaa sisäisesti sekä ulospäin

Hyödyt

Osoita asiantuntijuutesi tuoteryhmäanalytiikalla

Auta asiakastasi onnistumaan. Kun käytät Analyse² Category Analytics –työkalua, olet paremmin varustautunut kehittämään tuoteryhmiä ja niiden myyntiä yhdessä kaupan kanssa. Yhteinen tieto lisää tehokkuutta jatkuvassa taktiikoiden suunnittelussa ja auttaa kommunikoimaan näkemyksiä tuoteryhmien kehityssuunnista.

“Paremman ostokäyttäytymisen ymmärtämisen lisäksi olemme oppineet tunnistamaan onnistuneen brändiaktivoinnin menestystekijät. Tämä mahdollistaa lisäarvon luomisen sekä asiakkaillemme että omalle liiketoiminnallemme.”

Hanna Johansson

Director, Strategy & Insights

Moduulit

Raportit ja analyysit eri näkökulmiin

Analyse² Category Analytics moduulit vastaavat tuoteryhmähallinnan tärkeisiin ydinkysymyksiin

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Category
Review

Lue lisää

Ymmärrä tuoteryhmiesi kehityssuunnat ja potentiaali

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Promotion
Analysis

Lue lisää

Analysoi kampanjat ja muut aktiviteetit

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Product
Launch

Lue lisää

Lanseeraa onnistuneesti

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Basket
Analysis

Lue lisää

Tunnista tuotteidesi erilaiset roolit ostoskoreissa

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Shoppers

Lue lisää

Löydä tuotteellesi uutta asiakaspotentiaalia

Rectangle 8 Copy 11 Created with Sketch.

Regions

Lue lisää

Välineet myyntikentälle tuotteiden peiton ja myynnin kehittämiseen

Category Review

Ymmärrä tuoteryhmiesi kehityssuunnat ja potentiaali

Category Review on tuoteryhmäanalytiikan kulmakivi. Sen avulla hahmotat tuoteryhmäsi nykytilan ja kehityksen eri näkökulmista tuoteryhmän rakenteesta aina tuotetasolle saakka. Ymmärrät ketjujen, toimijoiden ja brändien roolit, sekä myynnin osatekijät niiden ympärillä, rakentaessasi omaa portfoliota ja tehdäksesi hyviä valikoimaehdotuksia kaupalle.

Promotion Analysis

Analysoi kampanjat ja muut aktiviteetit

Kampanjavetoisessa toimintaympäristössä tuoteryhmästrategioiden tueksi rakennetaan aktiviteetteja luomaan asiakasvirtaa sekä kasvattamaan keskiostosta. Joillekin tuoteryhmille kampanjat ovat erittäin tähdellinen osa kokonaismyyntiä. Promotion Analysis -moduulin avulla tunnistat tuotteiden kampanjamekaniikat, jotta voit kääntää vakiovalikoiman ja aktiviteettien yhteispelin hyödyksesi.

Product Launch

Lanseeraa onnistuneesti

Uutuuksia on valtavasti – jotkut uutuudet onnistuvat, toiset eivät. Product Launch -moduulin avulla voit maksimoida onnistumissuhdetta analysoimalla ja oppimalla aiemmista lanseerauksista, ja suunnittelemalla edessä olevat lanseeraukset oppeja hyödyntäen. Peiton rakentamisen ja kohdentamisien lisäksi on hyvä tunnistaa ajoitukset ja perusmyyntiä tukevien aktiviteettien merkitys.

Basket Analysis

Tunnista tuotteidesi erilaiset roolit ostoskoreissa

Kuluttajat käyttäytyvät eri tavoin, sen hetkisestä ostomissiosta riippuen – mitä kaikkea milloinkin on tarpeen hankkia. Talouksien ja eri kuluttajasegmenttien ostokäyttäytyminen yleisesti on tärkeä tuntea, mutta tunnistamalla lisäksi eri ostotilanteiden vaikutukset mm. ostoskorin arvoon ja tuotekorostumiin, pystyt tarkemmin suunnittelemaan sitä vastaavia omia toimenpiteitäsi esimerkiksi kampanjoinnin osalta.

Shoppers

Löydä tuotteellesi uutta asiakaspotentiaalia

Menestyvien tuotteiden taustalla on aina riittävän suuri joukko uskollisia asiakkaita. Kasvattaaksesi tuotteesi menestyksen edellytyksiä, on arvokasta pystyä luomaan faktaan pohjautuva suunnitelma uskollisten asiakkaiden joukon kasvattamiseksi. Shoppers-moduulin avulla tunnistat tuotteesi ostajista ne, jotka voisivat potentiaalisesti tätä joukkoa kartuttaa, ja näet minkälaisia nämä talousjoukot ovat ostokäyttäytymiseltään.

Regions

Välineet myyntikentälle tuotteiden peiton ja myynnin kehittämiseen

Tavarantoimittajan myyntikentällä on monesti suuri ja tärkeä rooli tuotteen myynnin ja peiton rakentamisessa. Myyntikenttä pystyy seuraamaan Regionsin avulla valikoimapäätösten toteutumista kauppatasolla, ja käymään kaupan myyntiä kehittävää keskustelua paikallisesta valikoimasta kauppiaan tai osastonhoitajan kanssa. Tieto on ajantasaista ja käytettävissä helposti myös mobiilisti. Myyntikentän ohjaus pystyy fokusoimaan kentän tekemistä toimenpiteitä vaativiin kohteisiin.

Tilaaminen

Ota käyttöösi tuoteryhmäjohtamisen tehopakkaus

Nopea käyttöönotto

Työkalu on käytössänne viiveettä tilauksen jälkeen

Ajantasaista faktaa

Tieto on aina ajan tasalla ja luotettavaa

Oma asiakasymmärrys

Hallitse omaa ja yrityksesi asiakasymmärrystä

Paranna vaikutusmahdollisuuksiasi

Työkalun avulla parannat mahdollisuuksiasi vaikuttaa sisäisesti sekä ulospäin

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme tuotteeseen liittyviin kysymyksiin.

Sari Sainio

Sales & Account Executive

icon-email@2x Created with Sketch.
sari.sainio@analyse2.com
icon-phone@2x Created with Sketch.
+358 45 868 0623

Roope Pärssinen

Senior Sales & Account Manager

icon-email@2x Created with Sketch.
roope.parssinen@analyse2.com
icon-phone@2x Created with Sketch.
+358 400 237 769